Konzultáció

     Keressen meg ha: 


-  úgy döntött/döntöttek külön utakon folytatják tovább, és szeretnék ezt megkönnyíteni  a gyermekük számára (válás, külön költözés),

-  szeretné megkönnyíteni, megsegíteni a bölcsődei / óvodai / iskolai beszokást, 

-  az óvoda / iskola kezdés óta eltelt 2 hónap és gyermeke, még mindig sírva megy az intézménybe,

-  nem értenek egyet párjával gyermeknevelési kérdésekben,

-  úgy érzi nem jó anya/apa,

-  úgy érzi sokat kiabál gyermekével,

-  segíteni szeretne gyermekének a tanulásban,

-  úgy érzi nem tudja, hogyan beszélgessen a gyermekével, bizonyos témákról, nem tudja, hogyan segítsen neki,

-  iskolaváltáson gondolkodik/gondolkodnak vagy a gyermeke szeretné.


     A konzultációk alkalmával kizárólag a szülővel vagy a szülőkkel találkozom. SZÁNJON RÁ EGY KIS IDŐT, ÉS JÁRJUK KÖRBE A TÉMÁT!
Online is választható!

online


A pszichológust titoktartási kötelezettség terheli minden - a kliens ellátása során tudomására jutott pszichológiai és személyes adatai vonatkozásában, amelyek a pszichológusi titokkörbe tartoznak. A titoktartási kötelezettsége a klienssel való kapcsolatának lezárása után is fennáll(A Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe 2004 május 15. napjával datált dokumentuma lapján)


A hatályos jogszabályokat (GDPR) figyelembe véve minden intézkedést megteszek a személyes adatok védelme érdekében.


Árak
szobajó