Pszichológiai tanácsadás

A következő nehézségek esetén fordulhat hozzám:


- nevelési kérdések, 

- viselkedési problémák,

- veszteségek, nagy változások  (pl.: haláleset, válás, költözés, iskola-, óvodaváltás stb.)

- tanulási nehézségek,

- iskolai magatartási nehézségek,

- magatartási- és beilleszkedési problémák,

- szeparációs nehézségek (óvodai beszoktatás, iskolakezdés, nem marad a mamánál stb.)

- óvodával, iskolával kapcsolatos ellenállás, szorongás,

- túlzott aggódás az iskolai teljesítmény miatt,

- önbizalomhiány, önértékelési problémák.ÜLJÜNK LE ÉS BESZÉLJÜNK!


Első alkalommal minden esetben szülőkonzultáció keretein belül a szülővel vagy szülőkkel találkozom!  


Jellemzően egy konzultációs alkalom után visszajelzést tudok adni: van-e szükség pszichológusi segítségre. Amennyiben igen, átbeszéljük hogyan tudnék én segíteni, milyen megoldást tudok kínálni. Amennyiben a probléma kívül esik kompetencia határaimon, abban az esetben javaslatot teszek a megfelelő szakember felkeresésére. 


szobajóElső alkalommal minden esetben szülőkonzultáció keretein belül a szülővel vagy szülőkkel találkozom. Jellemzően egy konzultációs alkalom után visszajelzést tudok adni: van-e szükség pszichológusi segítségre. Amennyiben igen, átbeszéljük hogyan tudnék én segíteni, milyen megoldást tudok kínálni. Amennyiben a probléma kívül esik kompetencia határaimon, abban az esetben javaslatot teszek a megfelelő szakember felkeresésére.


Munkámat a pszichológusok szakmai etikai kódexe és a pszichológusi titoktartás szabályai szerint végzem.


 A pszichológust titoktartási kötelezettség terheli minden - a kliens ellátása során tudomására jutott pszichológiai és személyes adatai vonatkozásában, amelyek a pszichológusi titokkörbe tartoznak. A titoktartási kötelezettsége a klienssel való kapcsolatának lezárása után is fennáll. (A Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe 2004 május 15. napjával datált dokumentuma lapján)A hatályos jogszabályokat (GDPR) figyelembe véve, minden intézkedést megteszek a személyes adatok védelme érdekében.

 

Munkámat a pszichológusok szakmai etikai kódexe és a pszichológusi titoktartás szabályai szerint végzem. 


 A pszichológust titoktartási kötelezettség terheli minden - a kliens ellátása során tudomására jutott pszichológiai és személyes adatai vonatkozásában, amelyek a pszichológusi titokkörbe tartoznak. A titoktartási kötelezettsége a klienssel való kapcsolatának lezárása után is fennáll. (A Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexe 2004. május 15. napján datált dokumentuma alapján.)


A hatályos jogszabályokat (GDPR) figyelembe véve minden intézkedést megteszek a személyes adatok védelme érdekében.Árak
profilkép